Polityka prywatności

Jeśli tutaj zaglądasz, to bardzo dobrze, to znaczy, że świadomie cenisz sobie swoją prywatność. Tutaj znajdziesz informacje w jaki sposób my dbamy o to, abyś czuł/a się bezpiecznie! 😊

Informacje o Administratorze

Administratorem Twoich danych osobowych jest: 

Natalia Ginter Biznes Partner 

ul. A. Kosińskiego 21/59

61-521 Poznań

PL7831593733

Przetwarzanie danych osobowych – podstawowe informacje

Niektóre informacje gromadzimy automatycznie w wyniku tego, że używasz Witryny. Informacje te zawierają między innymi:

 1. adres protokołu internetowego (IP) urządzenia, z którego uzyskujesz dostęp do Platformy (czasami można go wykorzystać do uzyskania informacji o kraju lub mieście, w którym korzystasz z platformy)
 2. konkretne działania podejmowane w Witrynie, 
 3. czas, częstotliwość i długość twoich wizyt na Witrynie
 4. rodzaj twojej wyszukiwarki i systemu operacyjnego
 5. rodzaj urządzenia, z którego uzyskujesz dostęp do Witryny, na przykład – czy masz dostęp do Witryny z komputera osobistego, czy też z urządzenia mobilnego i identyfikatora urządzenia (ID)
 6. informacje zebrane za pośrednictwem ciasteczek i podobnych technologii 

Cele  przetwarzania Twoich danych osobowych:

 1. Udostępniania Ci naszych Usług do korzystania przez Ciebie – podstawą prawną tego przetwarzania jest to, że jest ono niezbędne do zawarcia przez Nas z Tobą umowy i jej wykonania.
 2. Zarządzania i usprawniania naszej działalności –  przez co rozumiemy w szczególności zarządzanie i usprawnianie Witryny ulepszanie naszej oferty, wykrywanie nadużyć finansowych i innych oraz zapobieganie im podstawą prawną tego przetwarzania będzie nasz prawnie uzasadniony interes.
 3. Personalizowania udostępnianych treści –  przez co rozumiemy personalizowanie adresowanych do Ciebie ofert i reklam widocznych w Witrynie – w tym wypadku w zależności od konkretnej sytuacji podstawą prawną przetwarzania danych może być Twoja zgoda lub nasz prawnie uzasadniony interes.
 4. Kontaktowania się oraz interakcji z Tobą – przez co rozumiemy odpowiedzi na adresowane do nas zapytania, komentarze itd. w tym wypadku w zależności od konkretnej sytuacji podstawą prawną przetwarzania danych może być Twoja zgoda lub nasz prawnie uzasadniony interes.
 5. Rozwiązywania sporów, rozpatrywania skarg lub roszczeń – przez co rozumiemy Rozpatrywanie reklamacji, roszczeń prawnych lub sporów z udziałem Ciebie lub nas – w tym wypadku w zależności od konkretnej sytuacji podstawą prawną przetwarzania danych może być Twoja zgoda lub nasz prawnie uzasadniony interes.
 6. Realizacji obowiązków jakie nakładają na nas przepisy prawa – np. przepisy prawa podatkowego – w tym wypadku podstawą prawną przetwarzania danych będzie to, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas ciąży.
 7. W celach technicznych – m. in. w przypadku generowania kopii zapasowej strony internetowej czy ochroną przed nadużyciami i atakami.

Okres przechowywania danych

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania zawartej z Tobą umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

a) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

b) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

c) zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

d) statystycznych i archiwizacyjnych,

e) maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wygaśnięcia plików cookies lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie Twojej zgody będą przetwarzane przez okres trzech 3 lat od jej udzielenia albo do momentu cofnięcia zgody, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

Twoje dane osobowe możemy udostępniać:

 1. osobom które współpracują z nami na podstawie umów cywilnoprawnych
 2. dostawcom usług płatności elektronicznych
 3. dostawcom zapewniającym nam infrastrukturę informatyczną i sieciową
 4. dostawcom technologii wykorzystywanych przez Witrynę
 5. innym podmiotom o ile będzie to niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych
 6. jeżeli prawo lub władza publiczna określa, że musimy udostępniać dane osobowe lub dla celów wymiaru sprawiedliwości;
 7. jeżeli musimy udostępniać dane osobowe w celu ustalenia, wykonywania lub obrony naszych praw (obejmuje to udostępnianie danych osobowych innym osobom w celu zapobiegania oszustwom).

Do czego używamy ciasteczek?

Ciasteczek używamy w celach:

 1. zapewnić Ci dostęp do usług jakich poszukujesz na naszej Witrynie,
 2. udoskonalać naszą Witrynę i usługi,
 3. zapewnić bezpieczeństwo na naszej Witrynie,
 4. lepiej przedstawiać nasze usługi w celach marketingowych, korzystając z anonimowych i pseudonimizowanych danych,
 5. oraz jeżeli wyraziłeś/aś na to dodatkową zgodę, w celu personalizowania dla Ciebie oferty i treści Witryn w szczególności poprzez remarketing.

Pamiętaj, że jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies możesz zablokować ich umieszczenie lub całkowicie je usunąć, odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Instrukcję, jak blokować umieszczanie i usuwać pliki cookies, znajdziesz w pomocy konkretnej przeglądarki internetowej. Pamiętaj również, że przy braku zgody na umieszczanie plików cookies, korzystanie ze stron może być znacznie utrudnione

Pamiętaj, że jako użytkownik naszej strony masz następujące prawa:

 • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio taką zgodę wyraziłeś/aś,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

Zmiany Polityki Prywatności i Cookies

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany i aktualizacji niniejszej Polityki Prywatności i Cookies.Jeśli masz jakiekolwiek  pytania dotyczące naszej polityki prywatności lub ochrony Twoich danych, napisz do nas: hello@valuesfirst.pl