17 kwietnia, 2021

Lider OKR – na czym polega jego rola?

Lider OKR – czym się zajmuje i na czym polega jego rola? Jak go wybrać? Jak go wspierać?
Po wdrożeniu OKRów, warto zastanowić się nad tym, kto będzie ich głównym opiekunem, ownerem całego procesu. Jeśli taka osoba nie zostanie wyłoniona, to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, iż odpowiedzialności się rozmyją, a proces nie będzie przebiegał płynnie. Lider OKR to osoba, która po implementacji frameworka OKR, organizuje prace zespołów oraz dba o płynność przebiegu procesu. Rola ta nie ma jednej nazwy, najczęściej używane to: OKR Leader, OKR Master, OKR Ambassador, OKR Aggregator. W Polsce najczęściej spotykam się z nazwą OKR Lider. 

Jaki styl przywódczy charakteryzuje lidera OKR?

Lider OKR pracuje w duchu zwinnego przywództwa, (zostało ono opisane między innymi przez J. Appelo w jego książce: Management 3.0) zatem swoje działania buduje z samoorganizującymi się zespołami, którym pomaga wyznaczać kierunki działania w oparciu o strategię firmy oraz jej wartości. Przyjmuje on służebny styl przywódczy – zarządza frameworkiem/procesem, a nie ludźmi. “Chroni” płynność procesu, usuwa blokady, które uniemożliwiają zespołowi osiąganie celów. 

Jaka jest rola lidera OKR wobec zespołu?

Lider OKR jest ambasadorem frameworka, pomaga zespołowi zrozumieć, jakie działania wpływają na pozytywne osiąganie celów, a które z nich przeszkadzają.Nowozatrudnionych przeprowadza przez onboarding OKRowy, podczas którego uczy, w jaki sposób korzystać z OKR, dzieli się zarówno teorią jak i praktyką związaną z OKRami. Dla zespołu Lider OKR pełni rolę mentora/coacha – motywuje zespół do pracy, wzmacnia, usuwa blokady i rozpraszacze.

Jaka jest rola lidera OKR wobec procesu?

Lider OKR rozumie główne założenia frameworka, jest szczerze przekonany do jego skuteczności zarówno w obszarze biznesowym, oraz wpływie na motywację członków zespołów i kulturę organizacji. Ważnym zadaniem jest dbałość o zachowanie ciągłości procesu – facylituje definiowanie Objectiva i KRów, pomaga zespołowi w zrozumieniu strategii firmy i przełożeniu jej na Objective.W trakcie trwania cyklu planuje i prowadzi spotkania zespołu (więcej o spotkaniach występujących w ramach cyklu OKR poczytasz tutaj: OKR – utrzymanie procesu. Rodzaje spotkań w ramach cyklu OKRowego) podczas których monitoruje proces i wspiera zespół. Nie zapomina o ciągłym doskonaleniu procesu, wyciąganiu wniosków z sukcesów i porażek, dzięki niemu firma buduje kulturę organizacji samouczącej się. Dodatkowo, zarządza komunikacją wewnętrzną skupioną wokół OKRów – dba o przepływ informacji pomiędzy zespołami a zarządem.W oparciu o wnioski, planuje kolejne cykle OKRowe.

Jakie cechy powinien mieć lider OKR?

Jeśli zastanawiasz się, kto z Twojego zespołu sprawdziłby się w roli Lidera OKR, to weź pod uwagę, autorytet tej osoby w zespole – czy jest lubiana przez innych, czy ludzie naturalnie będą za nią podążali. Nie ma tutaj znaczenia, gdzie kandydat znajduje się w Twojej strukturze organizacji. R.M.Belbin w swojej teorii ról zespołowych nazywa taką postać: “naturalnym liderem” – ludzie idą za nim, i jest to ich własna decyzja, nie związana z faktem zajmowanego stanowiska. Lider OKR potrafi “czytać swój zespół” tzn. widzi i rozumie różnice pomiędzy poszczególnymi członkami zespołu, potrafi uwalniać potencjał ludzi i wykorzystywać ich mocne strony oraz talenty. To osoba na wiecznym głodzie wiedzy, rozwój stymuluje go i sprawia mu radość oraz satysfakcję. Empatia, cierpliwość, umiejętność aktywnego słuchania, wyciągania wniosków, proponowania optymalizacji i zmian – z pewnością będą bardzo przydatne w tej roli. Spójrzmy na to, jak wygląda ta rola oczami Lidera OKR. Jakub Bogdański Google Analytics Specialist at MaxROY.agency & OKR Lider:
„Przed przyjęciem roli lidera OKR miałem dużo wątpliwości. Jak zainspirować i zmotywować zespół, żeby podejmował nowe, ciekawe wyzwania? Po 3 iteracjach OKR, będąc w roli lidera, nauczyłem się więcej kompetencji miękkich, niż po 2 latach studiowania Zarządzania Kreatywnego. Rozmowy, dyskusje, moderowanie spotkań, organizowanie procesu, żeby był prosty i ciekawy dla każdego – takich umiejętności uczy ta funkcja. Każdy najdrobniejszy sukces cieszy 27-krotnie, każdy udany projekt jest dodatkową informacją, że coś robię poprawnie. Największy sukces to zobaczenie energii i zaangażowania ludzi, którzy ufają mi w tym procesie, chcą dzielić się swoimi przemyśleniami i pomysłami. Są oczywiście też porażki, więc z pewnością wymaga to pewnego dystansu – gdybym załamywał się po każdym nieudanym spotkaniu, proces uległby autodestrukcji po kilku miesiącach. Empatia, zrozumienie potrzeb drugiego człowieka, spojrzenie z zewnątrz na rozwijający się biznes, ale także wewnątrz na rozwijający się zespół – te cechy są kluczowe w tej roli. Do standardowego modelu dodałem kilka usprawnień, jak automatyzację arkuszy do pracy zdalnej przy ustawianiu celów, charakterystyczne prezentacje, który każdy instynktownie kojarzy, zaangażowanie większej liczby ludzi w samo tworzenie procesu. Wszystkie elementy składają się w OKRach w logiczną, elastyczną całość i nawet w przypadku kryzysów, jeśli lider OKR stoi na wysokości zadania – zespół umie się podnieść i walczyć dalej.”

Jakie kompetencje powinien mieć lider OKR?

Z pewnością poszukiwanemu/poszukiwanej pomoże doświadczenie w zarządzaniu innymi projektami, umiejętność facylitowania spotkań.Bez kompetencji aktywnego słuchania zadawania właściwych pytań, trudno będzie Liderowi OKR zaangażować zespół i pomóc mu w skutecznym usuwaniu blokerów i jeszcze lepszym dowożeniu rezultatów. O tym, jak wykształcić w sobie nawyk zadawania właściwych pytań pisze M.B. Stanier w książce Coaching Habit. Oczywiście, Lider OKR, nie musi od razu mieć kompetencji coacha, wystarczy, że do swojego warsztatu pracy zaimplementuje: pytania otwarte, pytania pogłębiające, czy parafrazy. Równie ważne będą umiejętności analityczne – wyciąganie wniosków, uczenie się na błędach oraz umiejętność egzekucji (tj. pilnowania terminowości, czasu spotkań etc.)

Jak wspierać Lidera OKR?

Traktuj Lidera OKR jako partnera zarządu i management teamu, wspieraj jego działania, pozwalają na popełnianie błędów, bądź dla niego mentorem. Inspiruj Lidera OKR, proponuj nowe ścieżki jego rozwoju, tak, aby jego motywacja i chęć samodoskonalenia niezmiennie były na wysokim poziomie. Buduj w nim poczucie samodzielności i eksperckości, wspieraj w trudnych relacjach z zespołem. Zamiast szukać ideału, lepiej skup się na potencjale pracownika. Ważne jest, aby miał on predyspozycje do bycia “naturalnym liderem”, za którym ludzie z własnej, nieprzymuszonej woli podążają, aby miał chęć do ciągłego samodoskonalenia i doskonalenia innych/procesu.
Natalia Ginter

Natalia Ginter

Owner & Founder

HR Business Partner, OKR Advisor & Scrum Master, Insights Discovery Coach

Z firmami współpracuje jako trener, wspierając liderów w ich codziennych wyzwaniach oraz jako konsultant, wspierając Zarządy we wdrażaniu OKR-ów. Uwielbia dzielić się wiedzą i uwalniać potencjał innych.

Po pracy praktykuje jogę i nadrabia zaległości podcastowe spacerując z 30 kilogramami futra i szczęścia (model pies).

0 0 votes
Ocena artykułu
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Index